divendres, 1 de febrer del 2013

PROBLEMA DE LLAVORS


MATEMÀTIQUES A L’HORT: Sembra de pèsols d’oli.

Problema:
Els alumnes de 5è, han anat a sembrar pèsols d’oli. Han sembrat segons els sistema de sembra d’en Gaspar Caballero. Segons aquest sistema, els pèsols d’oli es sembren de la següent manera:

Es comença sembrant una Fila de 5, es continua amb fila de 4, fila de 5, fila de 4 i així successivament seguint la seriació. Es deixa un espai de 10cm entre fila i fila i 10cm entre pèsol i pèsol.

Qüestions:
a) Els alumnes de 5è A han sembrat 21 files de pèsols, començant amb una fila de 5. Si a cada forat han posat dues llavors de pèsols. Quantes llavors han utilitzat?

b) Els alumnes de 5è B han sembrat 17 files de pèsols. Si a cada forat han posat dues llavors de pèsols. Quantes llavors han utilitzat?

c) Quantes llavors han sembrat en total a la paradeta de 5è?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada