divendres, 1 de febrer del 2013

PROBLEMA DE LLAVORS


MATEMÀTIQUES A L’HORT: Sembra de pèsols d’oli.

Problema:
Els alumnes de 5è, han anat a sembrar pèsols d’oli. Han sembrat segons els sistema de sembra d’en Gaspar Caballero. Segons aquest sistema, els pèsols d’oli es sembren de la següent manera:

Es comença sembrant una Fila de 5, es continua amb fila de 4, fila de 5, fila de 4 i així successivament seguint la seriació. Es deixa un espai de 10cm entre fila i fila i 10cm entre pèsol i pèsol.

Qüestions:
a) Els alumnes de 5è A han sembrat 21 files de pèsols, començant amb una fila de 5. Si a cada forat han posat dues llavors de pèsols. Quantes llavors han utilitzat?

b) Els alumnes de 5è B han sembrat 17 files de pèsols. Si a cada forat han posat dues llavors de pèsols. Quantes llavors han utilitzat?

c) Quantes llavors han sembrat en total a la paradeta de 5è?

MATEMÀTIQUES A L'HORT


 1. Com s’anomena l’instrument per mesurar?
 2. Quina unitat de mesura utilitzam?
 3. Quant mesura el perímetre de l’hort? Expressa-ho de manera complexa i incomplexa?
  • Què és el perímetre?
  • Quina forma té el recinte de l’hort?
  • Com és un rectangle?
  • Com són els costats? (paral·lels, perpendiculars)
  • Com són els angles d’un rectangle?
  • Què és un polígon regular?
  • Després d’haver mesurat els costats de l’hort:
                                                              i.      És un rectangle l’hort?
                                                            ii.      Quin polígon és l’hort?

 1. Quant m2 mesura el recinte de l’hort? Què és un m2?
 2. Quant mesura el perímetre del corralet d’animals?
  • És necessari mesurar una altra vegada tots els costats? Per què? Com ho podem fer?
 3. Quant mesura el corralet de l’hort?
  • Es necessari mesurar els costats? Per què? Com ho podem fer?
 4. Quantes parades hi ha?
 5. Quantes paradetes hi ha?
 6. Quants de caminets hi ha?
 7. Quant mesura una paradeta?
 8. Quant mesura el perímetre d’una paradeta? Quant m2 mesura?
 9. Quant mesura un caminet?
 10. Quant mesura el perímetre d’un caminet? Quant m2 mesura?
 11. Quant mesura el perímetre d’una parada? Quant m2 mesura?
 12. Quant mesura el perímetre de tot el recinte de sembra (parades)? Quant m2 mesura?
 13. Quines plantes hi ha sembrades a les paradetes?
 14. Quants arbres hi ha al corralet d’animals?
 15. Quins arbres són?

FEIM UN HORT


Què necessitam per fer un hort?
Els 5 elements bàsics per fer un hort són: terra, aigua (de la pluja o disposar d’un punt d’aigua “aixeta”), sol (l’hort ha d’estar orientat al sud perquè s’aprofita més els rajos del Sol), eines (faciliten la feina) i plantes o llavors.

Passes per fer un hort?

 1. Retirar les males herbes.
 2. Retirar les pedres grosses.
 3. Remoure la terra (per airejar, perquè sigui més fàcil sembrar, perquè les plantes arrelin millor i perquè l’aigua penetri bé dins la terra i arribi a les arrels).
 4. Retirar les pedres que han sortit.
 5. Definir/marcar les parades.
 6. Aplanar la terra.
 7. Posar l’adob.
 8. Posar la mànega exsudant.
 9. Sembrar.
 10. Regar.
  
Diferència entre un hort i un hort ecològic?

La diferència està en què en un hort ecològic no s’utilitzen productes químics que puguin contaminar. Tot el que s’utilitza és natural, és a dir, prové de la naturalesa.