divendres, 1 de febrer del 2013

PROBLEMA DE LLAVORS


MATEMÀTIQUES A L’HORT: Sembra de pèsols d’oli.

Problema:
Els alumnes de 5è, han anat a sembrar pèsols d’oli. Han sembrat segons els sistema de sembra d’en Gaspar Caballero. Segons aquest sistema, els pèsols d’oli es sembren de la següent manera:

Es comença sembrant una Fila de 5, es continua amb fila de 4, fila de 5, fila de 4 i així successivament seguint la seriació. Es deixa un espai de 10cm entre fila i fila i 10cm entre pèsol i pèsol.

Qüestions:
a) Els alumnes de 5è A han sembrat 21 files de pèsols, començant amb una fila de 5. Si a cada forat han posat dues llavors de pèsols. Quantes llavors han utilitzat?

b) Els alumnes de 5è B han sembrat 17 files de pèsols. Si a cada forat han posat dues llavors de pèsols. Quantes llavors han utilitzat?

c) Quantes llavors han sembrat en total a la paradeta de 5è?

MATEMÀTIQUES A L'HORT


 1. Com s’anomena l’instrument per mesurar?
 2. Quina unitat de mesura utilitzam?
 3. Quant mesura el perímetre de l’hort? Expressa-ho de manera complexa i incomplexa?
  • Què és el perímetre?
  • Quina forma té el recinte de l’hort?
  • Com és un rectangle?
  • Com són els costats? (paral·lels, perpendiculars)
  • Com són els angles d’un rectangle?
  • Què és un polígon regular?
  • Després d’haver mesurat els costats de l’hort:
                                                              i.      És un rectangle l’hort?
                                                            ii.      Quin polígon és l’hort?

 1. Quant m2 mesura el recinte de l’hort? Què és un m2?
 2. Quant mesura el perímetre del corralet d’animals?
  • És necessari mesurar una altra vegada tots els costats? Per què? Com ho podem fer?
 3. Quant mesura el corralet de l’hort?
  • Es necessari mesurar els costats? Per què? Com ho podem fer?
 4. Quantes parades hi ha?
 5. Quantes paradetes hi ha?
 6. Quants de caminets hi ha?
 7. Quant mesura una paradeta?
 8. Quant mesura el perímetre d’una paradeta? Quant m2 mesura?
 9. Quant mesura un caminet?
 10. Quant mesura el perímetre d’un caminet? Quant m2 mesura?
 11. Quant mesura el perímetre d’una parada? Quant m2 mesura?
 12. Quant mesura el perímetre de tot el recinte de sembra (parades)? Quant m2 mesura?
 13. Quines plantes hi ha sembrades a les paradetes?
 14. Quants arbres hi ha al corralet d’animals?
 15. Quins arbres són?

FEIM UN HORT


Què necessitam per fer un hort?
Els 5 elements bàsics per fer un hort són: terra, aigua (de la pluja o disposar d’un punt d’aigua “aixeta”), sol (l’hort ha d’estar orientat al sud perquè s’aprofita més els rajos del Sol), eines (faciliten la feina) i plantes o llavors.

Passes per fer un hort?

 1. Retirar les males herbes.
 2. Retirar les pedres grosses.
 3. Remoure la terra (per airejar, perquè sigui més fàcil sembrar, perquè les plantes arrelin millor i perquè l’aigua penetri bé dins la terra i arribi a les arrels).
 4. Retirar les pedres que han sortit.
 5. Definir/marcar les parades.
 6. Aplanar la terra.
 7. Posar l’adob.
 8. Posar la mànega exsudant.
 9. Sembrar.
 10. Regar.
  
Diferència entre un hort i un hort ecològic?

La diferència està en què en un hort ecològic no s’utilitzen productes químics que puguin contaminar. Tot el que s’utilitza és natural, és a dir, prové de la naturalesa.

dimecres, 30 de gener del 2013

ELS NOSTRES CONILLS

Tots sabeu que a l'hort de l'escola tenim una conilla. El mes de novembre va tenir un part múltiple de 4 conillets. Degut a les condicions meteorològiques i a la situació de la gàbia on estaven tancats, no pogueren sobreviure. Degut a aquest accident els encarregats de l'hort decidiren canviar de lloc la gàbia dels conills perquè estigués més protegida del temps. Un alumne de quart ens va deixar un conill mascle perquè pogués estar amb la conilla i la fecundàs. D'aquesta manera dia 28 de desembre tornaren néixer 6 conillets negres com la seva mare. Gràcies al bon temps i a la nova situació de la gàbia els 6 conillets dia 28 de gener han complit 1 mes de vida. Si els anau a observar véreu que ja mengen amb la seva mare i ja pesen 455 grams, 10 vegades més de quan varen néixer.

-Amb la informació del text anterior podem saber si la conilla és un ésser viu?
-Escriu les frases o paraules de la lectura que ens indiquen que els conills són éssers vius?
-Copia i explica una frase de la lectura on podem adonar-nos de la funció de relació del éssers vius.
-Els conillets quan neixen estan tapats pel pèl de la seva mare i no poden sortir del caixó a menjar. De què s'alimenten quan neixen els conillets?
-Si ara vas a observar-los quan els donen menjar, podràs saber de què es poden alimentar quan ja tenen un mes de vida. Escriu-lo.
-Com classificaries el conill segons la seva alimentació?
-I segons la seva reproducció?
-Saps què pesava cada conillet quan va néixer?
-Ara, em pots contar per escrit tot el que saps dels conills.


VENDA D'ENDÍVIES

Els nins i nines d'infantil i 2n cicle de primària, dia 26 de setembre de 2012, varen sembrar les endívies. Abans havíem anat a comprar les endívies petites a un planter. El dia que sembràrem la lluna estava en la fase de lluna nova. En varen sembrar unes 120, cada una va valer 10 cèntims més el 10% de l'IVA. Aquesta manera de sembrar es diu trasplantar, ja que el que feim és passar la planta d'un lloc a un altre. Quan les sembràrem feien uns 10 cm d'altura i tenien entre 4 i 6 fulles.
Dia 30 de novembre vàrem fer la collita. La lluna estava en fase de lluna vella o plena. Havien crescut entre 25 a 30 cm. Les fulles s'havien multiplicat x10, x100, no ho sabem exactament, en tenien moltes. El pes de quan les sembraren no ho sabem. El pes de quant les collirem tampoc. La propera vegada, com a bons observadors, anotarem totes aquestes dades a una graella i sabrem matemàticament tots aquests aspectes. Els alumnes de 3r feren de venedors. Les petites les venien a 80 cèntims i les grosses a 1 euro. També els mancava experiència en aquest tipus de feina i no anotaren bé totes les dades. La propera vegada ens espavilarem i anotarem les endívies que duim a la botigueta per vendre, tant les grosses com les petites. Els venedors tindran un billet per cada endívia, amb el preu i anotaran el curs del qual pertany l'alumne que la compra. Quan l'hagin venuda entregaran el billet al secretaris que anoten la venda. D'aquesta manera podrem fer una estadística correcta i sabrem exactament la participació i el número d'hortalisses venudes i els doblers ingressats. El que si sabem és el número de doblers ingressats per la venda d'endívies que va ser de 101,20 cèntims.

-Què ens costaren les endívies quan les compràrem?
-Quants doblers hem guanyat amb la venda de les endívies?
-Quantes endívies hem venudes en total?
-Quants de dies han passat des de que les sembràrem a fins que el dia que les venguérem?
-Quantes vegades ha estat lluna plena?
-Quina ha estat la temperatura mitjana d'aquests dies?
-Quants de litres/m2 ha plogut durant el temps que han estat sembrades?
-Quina estació de l'any era?
-Quina relació veus entre el clima i les hortalisses?
-Entre l'11 i el 13 de desembre sembrarem una altra vegada endívies. Quina data creus que serà la propera collita? Per què?
-Com has pogut observar a l'hort que l'endívia és un ésser viu?

dimarts, 22 de gener del 2013

EINES DE L'HORT

Al següents enllaços us podeu descarregar les fitxes de les eines de l'hort:

eines 1          eines 2          eines 3


REGISTRE DE LES TEMPERATURES

Cada dia es fa un registre de les temperatures; tant les màximes com les mínimes. Després feim una gràfica.
Al següent enllaç us podeu descarregar la fitxa de registre.


EL QUADERN DE CAMP DE L'HORT

Amb els enllaços que hi ha  vos podeu descarregar la portada del quadern de camp i la fitxa del diari de l'hort.
                                                       PORTADA            FITXA DIARI
dilluns, 21 de gener del 2013

RECEPTES DE L'HORT

ENTREPÀ VEGETAL

Ingredients: Lletuga de l'hort, olives, pernil, tomàtigues de ramallet, pa de barra, sal i oli.
1. Tallar les fulles de lletuga, les olives i el pernil, i posar oli i sal.
2. Fer pa amb oli i col·locar la mescla de manera uniforme.
3. Tallar la barra en porcions individuals.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 AMANIDA DAMUNT FULLA DE LLETUGA

Ingredients: Lletuga de l'hort, olives, pernil, formatge tendre, oli i sal.
1. Separar i netejar les fulles de la lletuga.
2. Tallar les olives, el pernil i el formatge tendre.
3. Mesclar els ingredients i posar sal i oli.
4. Col·locar una petita quantitat damunt cada fulla de lletuga.